Stadions regler

Vi håper du får et hyggelig opphold på Ullevaal. Men for at både du og din sidemann skal trives må vi alle følge visse regler. Derfor ber vi deg respektere våre regler.

Kvinnelandslaget

Gjeldende regler på Ullevaal Stadion:

Gjester på Ullevaal Stadion er forpliktet til å følge norsk lov, FIFAs reglement og
sikkerhets- og arrangementsbestemmelser fra UEFA. I tillegg gjelder følgende regler
på Ullevaal Stadion:

 • Alle gjester må fremvise gyldig adgangsbillett ved inngang.
 • Det er ikke tillatt å benytte seg av et annet sete enn det som er tildelt i
  billetten.
 • Arrangøren kan be om å gjennomføre kroppsvisitasjon av gjester som skal inn
  på stadion. Gjester som motsetter seg en eventuell kroppsvisitasjon, kan
  nektes tilgang til stadion.
 • Det er ikke tillatt å benytte seg av et annet sete enn det som er tildelt.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier
  eller på andre tribuner enn den det henvises til i billetten.
 • Det er ikke tillatt å stå oppreist på en sitte-tribune underveis i kamper.
 • Forsering av gjerder, sperringer og liknende er forbudt.
 • Det er ikke tillatt å ta med dyr på stadion. Førerhunder tillates inngang.
 • Voldsom eller aggressiv opptreden, samt nedsettende språkbruk kan medføre
  bortvisning fra stadion.
 • Det er forbudt å ta seg inn på spillebanen.
 • Det er forbudt å kaste gjenstander inn på spillebanen.
 • Det er forbudt å kaste gjenstander på andre gjester.
 • Det er forbudt å vise rasistiske holdninger.
 • Det er forbudt å røyke.
 • Det er forbudt å maskere ansiktet.
 • Berusede personer bortvises fra stadionområdet.

Følgende effekter er det strengt forbudt å ta med inn på stadion:

 • Som gjest på Ullevaal Stadion er det forbudt å medbringe
 • Kniver, våpen eller andre gjenstander som ifølge arrangøren anses å være en
  risiko for brudd på sikkerhetsregler
 • Fyrverkeri
 • Røykbokser
 • Plast- og glassflasker
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Videokameraer og lydbånd
 • Fotoapparater med større enn 15 cm linse
 • Selfiestang
 • Paraply
 • Banner, flagg eller liknende som inneholder kommersielle, religiøse,
  pornografiske, politiske eller rasistiske budskap.
 • Laserpenn

Ullevaal Stadion ber gjester være oppmerksomme på følgende:

 • Arrangøren har ikke ansvar eventuelle ulykker, skader eller tap som oppstår
  under avvikling av arrangement.
 • Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller endringer av
  tidspunkt for arrangementer.

 • Billettkostnader refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

 • Det er ikke tillatt å selge / dele ut effekter, varer eller liknende på
  stadionområdet uten skriftlig samtykke fra arrangør.

 • Stadionområdet er videoovervåket.

 • Mobiltelefon kan kun benyttes til privat bruk. Det er forbudt å videreselge bilder
  som er tatt med mobiltelefon.

 • Videresalg av billetter på stadionområdet er forbudt.

 • Personer som oppholder seg på tribuner som er avsatt for bestemte
  supportergrupper, uten å selv være medlem av gjeldende gruppe, vil av
  sikkerhetsmessige årsaker flyttes til andre tribuner eller vises bort fra arenaen.

 • Alle må til enhver tid følge anvisninger og beskjeder som gis av arrangør,
  vakter eller politi. Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise / nekte
  adgang for de som bryter de reglene som gjelder på Ullevaal Stadion.
  Tilleggssanksjoner må påregnes.