Bærekraft

Ullevaal Stadion i ny drakt - et bærekraftprosjekt

Vi i Ullevaal stadion tar vår påvirkning på miljø og samfunn på alvor. 

I 2021 ble hele Ullevaal Stadion Miljøfyrtårnsertifisert– og kan tilby grønne konferanser på MEET og en bærekraftig eiendomsforvaltning. Dette innebærer tiltak som sikrer mindre energiforbruk, kildesortering og fokus på bærekraftig drift.

Her er noen av tiltakene vi har satt i gang:

 • Elektrifisering av gressbanemaskiner
  • Målsetning om ytterligere 3 elektriske maskiner i 2022.
 • Energisparingstiltak
  • For å sikre en tettere oppfølging av energiforbruket på Ullevaal Stadion, har vi installert et energioppfølgingssystem som overvåker forbruket
  • Vi moderniserer ventilasjonsanlegget i hele Tribune Syd og Ytre Bygg, noe som gir økt varmegjenvinning og bedre styring
 • Kildesortering
  • Det er tilrettelagt for kildesortering av 7 fraksjoner i et eget avfallshus
  • Det jobbes tett med leietakere for å forbedre kildesorteringen, og fra 2022 vil det tilrettelegges for sortering av tribuneavfall.
 • Sykle til jobb og kamp
  • Det er tilrettelagt for sykkelparkering flere steder på Ullevaal Stadion, men vi ønsker å utvide kapasiteten

Grønne Konferanser - Meet Ullevaal

 • Alle våre kursverter har fått nødvendig opplæring om grønne konferanser
 • Vi oppmuntrer leverandører og samarbeidspartnere til å bli miljøsertifisert. 
 • Vi har et godt tilbud av økologisk og nærprodusert mat
 • Vi jobber kontinuerlig for å redusere matsvinn
 • Vi prioriterer miljømerkede produkter ved innkjøp av konferansemateriell
 • Vi unngår engangsartikler, og tilrettelegger for kildesortering

Vi er i tillegg stolt av å være sertifisert lærlingbedrift, les mer her:
Hvordan bli lærlingbedrift? (nho.no)

Gressmatta på Ullevaal Stadion

Det er naturgress på Ullevaal Stadion og det er behov for både varme, lys og anleggsmaskiner for å holde topp kvalitet gjennom fotballsesongen. ​

Banevarmen får vi fra et jordvarmepumpeanlegg lokalisert på stadion. ​I tillegg er vi godt i gang med elektrifisering av de ulike anleggsmaskinene​.

Bærekraftig utvikling og drift​

Eiendomsmassen vår på Ullevaal Stadion er under stadig endring og vårt mål er å benytte de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av eiendommen.

Noen eksempler er:

– Skifte til LED-lys med styring (lyd og bevegelse)
– Oppgradering av ventilasjonsanlegg med bedre gjenvinning og styring.
– Gjenbruk av møbler og innredninger.