Bærekraft

Ullevaal Stadion i ny drakt - et bærekraftprosjekt

Vi i Ullevaal stadion tar vår påvirkning på miljø og samfunn på alvor. 

I 2021 ble hele Ullevaal Stadion Miljøfyrtårnsertifisert– og kan tilby grønne konferanser på MEET og en bærekraftig eiendomsforvaltning. Dette innebærer tiltak som sikrer mindre energiforbruk, kildesortering og fokus på bærekraftig drift.

Her er noen av tiltakene vi har satt i gang:

 • Elektrifisering av gressbanemaskiner
  • Vi har en målsetning om å erstatte fossildrevne gressbanemaskiner med elektriske gressbanemaskiner
  • I 2022 ble to fossildrevne maskiner erstattet med elektriske maskiner
  • I 2024 planlegger vi innkjøp av ytterligere to elektriske maskiner
 • Energisparingstiltak
  • For å sikre en tettere oppfølging av energiforbruket på Ullevaal Stadion, har vi installert et energioppfølgingssystem som overvåker forbruket
  • Vi moderniserer ventilasjonsanlegget i hele Tribune Syd og Ytre Bygg, noe som gir økt varmegjenvinning og bedre styring
 • Kildesortering
  • Det er tilrettelagt for kildesortering av 7 fraksjoner i et eget avfallshus
  • Det jobbes tett med leietakere for å forbedre kildesorteringen, og fra 2022 vil det tilrettelegges for sortering av tribuneavfall.
 • Sykle til jobb og kamp
  • Det er tilrettelagt for sykkelparkering flere steder på Ullevaal Stadion, men vi ønsker å utvide kapasiteten

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til elverandørene.

Loven pålegger virksomhetene til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig.

For oss i AS Ullevaal Stadion er det viktig å bidra til at våre leverandører og samarbeidspartnere driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les AS Ullevaal Stadion/Ullevaal Stadion Idrett AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger publisert 20. desember 2023.

Har du spørsmål om vårt arbeid med åpenhetsloven? Ta kontakt med lisekristin@ullevaal.no

Gressmatta på Ullevaal Stadion

Det er naturgress på Ullevaal Stadion og det er behov for både varme, lys og anleggsmaskiner for å holde topp kvalitet gjennom fotballsesongen. ​

Banevarmen får vi fra et jordvarmepumpeanlegg lokalisert på stadion. ​I tillegg er vi godt i gang med elektrifisering av de ulike anleggsmaskinene​.

Bærekraftig utvikling og drift​

Eiendomsmassen vår på Ullevaal Stadion er under stadig endring og vårt mål er å benytte de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av eiendommen.

Noen eksempler er:

– Skifte til LED-lys med styring (lyd og bevegelse)
– Oppgradering av ventilasjonsanlegg med bedre gjenvinning og styring.
– Gjenbruk av møbler og innredninger.