Bærekraft

Vi i Ullevaal Stadion tar vår påvirkning på miljø og samfunn på alvor. I løpet av 2021 vil vi utvikle en bærekraftstrategi med en tydelig ambisjon for vårt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftstrategien vil omfatte både kommersielle arealer, samt arealer som inngår i nasjonalanlegget og uteområder. Bærekraftstrategien skal gi en tydelig retning og inneholde handlingsplaner med årlige tiltak og forankres i vår eier, Norges Fotballforbund, sitt arbeid med bærekraft.

MEET Ullevaal er Miljøfyrtårn-sertifisert. ​

Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.

Gressmatta på Ullevaal Stadion

Det er naturgress på Ullevaal Stadion og det er behov for både varme, lys og anleggsmaskiner for å holde topp kvalitet gjennom fotballsesongen. ​

Banevarmen får vi fra et jordvarmepumpeanlegg lokalisert på stadion. ​I tillegg er vi godt i gang med elektrifisering av de ulike anleggsmaskinene​.

Bærekraftig utvikling og drift​

Eiendomsmassen vår på Ullevaal Stadion er under stadig endring og vårt mål er å benytte de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av eiendommen.

Noen eksempler er:

– Skifte til LED-lys med styring (lyd og bevegelse)
– Oppgradering av ventilasjonsanlegg med bedre gjenvinning og styring.
– Gjenbruk av møbler og innredninger.