Ullevaal Stadion er en del av

Ullevaal Stadion er en del av Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City​

Geografisk strekker området seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet. På dette området vil det befinne seg 30.000 studenter og 7500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse samt over 300 bedrifter. ​

Dette er Norges mest kunnskapstette område, med et stort potensial for innovasjon og nye arbeidsplasser innen teknologi, helse, livsvitenskap, digitalisering, energi, mobilitet, klima, miljø og bærekraftige løsninger.​

I disse dager foregår det en mulighetsstudie i regi av A-LAB, der målet er å finne ut hvordan området kan videreutvikles med arbeidsplasser, boliger, kultur- og servicefunksjoner. ​

AS Ullevaal Stadion deltar i dette arbeidet, og har tro på at dette vil bidra til en positiv utvikling av Ullevaal området.​

Les mer her: Oslo Science City